Skolverksamhet

Kyrkorna i Gnosjö har sedan många år ett ekumeniskt samarbete där vi tillsammans erbjuder och genomför olika program som innefattar alla årskurser från åkurs 3-ända upp till gymnasiet.

Genom KIP försöker vi vara en resurs i skolorna dels för de kristna eleverna men också för skolans övriga personal.

Det är Gnosjö Ekumeniska Råd och KIP (kyrkorna i plugget) som ligger till grund för denna verksamhet. Det är präster, pastorer och undomsledare från de olika kyrkorna och samfunden som håller i detta.





Här följer en kort presentation av det vi erbjuder skolorn i Gnosjö.

Senast uppdaterad 141209