Kvällsbibelskola

Kvällsbibelskola

Välkommen till 5 tema- och undervisningskvällar under våren 2018.

Anmälan till respektive kyrka eller på tel. 070-6092870 (Bo Zandén),
Avgift 300 kr för 5 ggr eller 75 kr per gång inkl. fika. (max 300 kr/person)
Betalning: Ekumeniska rådets Bg. 5906-1846 Märk: Kvällsbibelskola.Onsdag 7 Februari i Gnosjö Pingstkyrka.
Tema: ”Att växa som församling: Trons mognad i en tid av otro”.
Medv. Mikael Hallenius, Örebro.
Pastor, teolog och lärare på Örebro teologiska högskola

Onsdag 21 Februari i Församlingshemmet Gnosjö.
Tema: ”Det judiska folket och den kristna församlingen, vad är förhållandet mellan
dessa två grupper?”
Medv. Anders Sjöberg, Storvik.
Präst, teolog och författare

Onsdag 7 Mars i Gnosjö Missionskyrka.
Tema: ”Det är Anden som gör levande”. Medv. Berit Simonsson, Varberg.
Inspiratör och bibellärare inom Oasrörelsen (en förnyelserörelse inom Svenska Kyrkan)

Onsdag 21 Mars i Åsenhöga Missionskyrka.
Tema: ”Bibelordet - som berör min vardag!”
Medv. Maria Ahlriksson, Jönköping.
Pastor, lärare på ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi)

Onsdag 11 april i Saron, Marås.
Tema: "Smittande tro".
Medv. Carin Dernulf, Stockholm.
Pastor, generalsekreterare i Equmenia.Arr. Gnosjö Ekumeniska råd och Åsenhöga Missionskyrka. Samarr med BILDA.

Senast uppdaterad 180103